Bravurs kennel

& Fridshälls bigård

Vi hoppas att får lyckat parning med Nima och Orchide I sen 2015 eller tidigt 2016.

Nima

återkomm senare för mer nyheter.